• Vystoupení scénického šermu z období přelomu 13. a 14. století.
  • Přednášková a edukační činnost v rámci zaměření skupiny.
  • Pořadatelská činnost kulturních akcí.
  • Ukázky dobového života v táboře + ukázky vybavení rytířů templářského řádu.
  • Dětská školička šermu a výcvik pod vedením Mistra Templáře. 


Ceny dle osobní konzultace.