Oficiální vyjádření k akci Templářský víkend

Rádi bychom se vyjádřili k naší akci a reagovali tak na články a reakce na internetu a vše uvedli na pravou míru.

Na akci bylo registrováno 1281 šermířů do bitvy, bohužel dorazilo jen malé procento z nich. Tato registrace není smluvním závazkem, ale pouze příslibem, že se akce mají zájem zúčastnit. S takovýmto počtem účastníků nemohla být bitva provedena dle ranního nácviku a byla tedy přizpůsobena společně s veliteli ještě během sobotního dne.

Show s koňmi, stejně jako jejich účast v bitvě byla bohužel zrušena, díky nepříznivému počasí uvízla  transportní vozidla na louce a nemohli se tedy programu zúčastnit. Vzhledem k podmáčeným loukám u sv. Jiří vlivem deště by nebylo možné vystoupení s koňmi realizovat, neboť by louky byly tímto vystoupením vážně poškozeny. Prostor pro koně byl na akci připraven.

Návštěvnost v počtu 17 000 diváků za celou dobu trvání akce byla vždy z naší strany uváděna jako odhad, jelikož se jednalo o první akci, vycházeli jsme tedy z informací o akcích, které se v této lokalitě konaly. 

Vstupné bylo stanoveno dle nákladů na provoz akce na každý jednotlivý den.

Program během pátečního a sobotního dne probíhal podle plánu, jen s obměnou již výše zmiňovaných zrušených bodů. Časy jednotlivých vystoupení byly přizpůsobeny aktuálním dešťovým podmínkám.

Každý jednotlivý stánkař byl informován o skutečnosti, že se jedná o první ročník této akce, že od stánkařů nebude vybírán žádný poplatek za prostor k umístění stánku (pouze dobrovolný příspěvek ve formě  občerstvení pro účinkující), ale pouze příspěvek na spotřebovanou elektřinu. Toto jsme s ohledem na nízkou návštěvnost způsobenou nepřízní počasí nepožadovali. 

Informace o sponzoringu a dotacích použitých na tuto akci dohledatelné na internetu v některých článcích se nezakládají na pravdě a pohybují se v naprosto nesmyslných číslech. Realita, snadno ověřitelná na našem transparentním účtu, je taková, že co se týče dotačních či sponzorských darů je mnohem nižší než uváděná čísla. Celá akce byla pro spolek ztrátová.

Nikdo z účinkujících v žádném případě nebyl opilý, všichni vystupovali profesionálně, a to i v dešti a všem moc děkujeme za skvělý přístup a přátelskou atmosféru.

Vzhledem k nepříznivým podmínkám v předchozích dnech a odjezdu většiny stánkařů s občerstvením jsme se v pozdních nočních hodinách rozhodli akci ukončit.

Vstupné za neuskutečněný den bude vráceno formou zpětné platby na účet objednavatele v plné výši. U víkendového předplatného bude samozřejmě vrácena i poměrová část.

Jako pořadatelé akce se všem omlouváme, ale potíže způsobilo nepříznivé počasí, se kterým byla spojena velká neúčast šermířů a další navazující problémy.