Jméno skupiny:
Kontakt:
Telefon (formát: 123123123):
Počet účastníků:
Počet dobových stanů + jejich velikost:
Čeho se na naší akci chcete aktivně účastnit?
 
 
 
 
Pro stánkaře - Elektřina nutná: